EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

TARPTAUTINIS PERIODINIS MOKSLO LEIDINYS

ISSN 1882-119X

Pradžia Redakcinė kolegija Autoriams Archyvas

     
 

2012, Nr. 19(2)

TURINYS
     
 


Visas tekstas

Pratarmė

MOKYTOJŲ IR TĖVŲ PEDAGOGINIŲ KOMPETENCIJŲ RAIŠKOS TYRIMAS IR MOKYKLINIŲ VADOVĖLIŲ ANALIZĖ

 

    Darius Masiliauskas, Laimutė Kardelienė
KŪNO KULTŪROS MOKYTOJO PEDAGOGINIO KRYPTINGUMO IR ETINĖS KOMPETENCIJOS SĄSAJA SU MOKINIŲ DALYKINE POZICIJA PAMOKOJE

Aušra Kazlauskienė, Aušra Valančienė, Aušra Krasauskaitė
Tėvų, kaip ugdymo proceso partnerių, patirtis ugdant vaikų mokėjimo mokytis kompetencijas

Birutė Šilėnienė, Eglė Magienė
Lietuvių literatūros vadovėlių XI–XII klasėms analizė tarpkultūriškumo ugdymo galimybių aspektu

 

IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PEDAGOGŲ VEIKLOS KŪRYBINIS POBŪDIS IR PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ TOBULINIMAS

Jana Grava
Роль творческой деятельности учителя как средство уменьшения противоречий на начальной стадии образования в Латвии

Erika Masiliauskienė, Akvilė Bagdonaitė
Kūno kultūros ir sporto studijų programų studentų vertybinių orientacijų sistemos raiška pagrindinėse gyvenimo srityse

 

INOVACIJOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS STUDIJŲ PROCESE IR EDUKACINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA

Rytis Vilkonis, Sigita Turskienė, Ramunė Burškaitienė
E. studijos aukštojoje aukštojoje mokykloje: studentų patirties ir lūkesčių tyrimas

Inesė Ratnikaitė
Projekcinių asmenybės tyrimo metodų metodų taikymas taikymas edukaciniuose tyrimuose

 

AKTUALIJOS

Audronė Juodaitytė, Rūta Šiaučiulienė
Postmodernizmo iššūkiai mokytojų rengimui: kintantys ugdymo kontekstai ir tapatumų įvairovė

Aušrinė Gumuliauskienė
Edukologijos mokslininkų idėjų sklaida, aktualizuojant švietimo ir ugdymo metodologinių ir prakseologinių kontekstų kaitą

Bronislovas Bitinas
Recenzija mokslo studijai „Kokybiniai edukaciniai tyrimai: teorijos, duomenų rinkimas ir analizė “