EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

TARPTAUTINIS PERIODINIS MOKSLO LEIDINYS

ISSN 1882-119X

Pradžia Redakcinė kolegija Autoriams Archyvas

     
 

2012, Nr. 18(1)

TURINYS
     
 
Visas tekstas
Pratarmė

MOKYTOJŲ, TĖVŲ, VAIKŲ DALYVAVIMAS MOKYMOSI KULTŪROS KŪRIMOSI IR MOKYKLOS TINKLO PERTVARKOS PROCESUOSE

 
   

Jurgita Smilgienė

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijų tobulinimo poreikis bei galimybės dalyvaujant profesinėje veikloje

 

Reda Ponelienė

Vaikų atsparumo vartotojiškai kultūrai ugdymo teorinių konstruktų pagrindimas postmodernizmo kontekste

 

Vilija Grincevičienė

Mokyklų tinklų pertvarka: mokytojų ir mokinių tėvų požiūris

 

 

PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTŲ SOCIOKULTŪRINIŲ, KREATYVINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMOSI AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE SIEKINIAI IR REZULTATAI

 

Eglė Gerulaitienė, Natalija Mažeikienė

Magistrantų tarpkultūrinės patirties refleksijos: edukacinės aplinkos bei ugdymo ir vertinimo strategijų ir metodų Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo institucijose lyginamoji analizė

 

Lota Bobrova

Kūno kultūros ir sporto studijų programų studentų vertybinių orientacijų sistemos raiška pagrindinėse gyvenimo srityse

 

Jūratė Daugėlienė, Diana Strakšienė

Kūrybiškumo ugdymo improvizacinės raiškos formomis aspektai rengiant būsimus muzikos mokytojus

 

 

AKTUALIJOS

 

Audronė Juodaitytė, Rūta Šiaučiulienė

Mokslininkų, tyrėjų ir studentų socialinės atsakomybės bendruomenei ugdymasis

 

Ramutė Gaučaitė, Erika Masiliauskienė, Aušra Kazlauskienė, Rasa Pocevičienė

Savivaldus mokymasis – mokymasis gyvenimui: knygų serijos mokiniams, mokytojams, tėvams anotacijos