EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

TARPTAUTINIS PERIODINIS MOKSLO LEIDINYS / INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Pradžia Redakcinė kolegija Autoriams Archyvas

     
 

2011, Nr. 16(1)

TURINYS / CONTENTS
     
 


Visas tekstas

Pratarmė

Matematikos dalyko studijų kaita aukštojoje mokykloje: ugdomosios aplinkos ir studentų profesinis kompetentingumas

 

   

Svetlana Asmuss, Natalja Budkina, Aleksandrs Šostaks
Naujos matematikos didaktikos prieigos aukštojoje mokykloje: būtinybės versus pakankamumo sąlyga

Liudvikas Kaklauskas, Danutė Kaklauskienė
Virtualios mokymo(si) aplinkos įrankių panaudojimo matematikos mokymui analizė
 

Anda Zeidmane
Matematikos studijų svarba inžineriniame ugdyme: darbdavių vertinimas
 

Matematikos mokymo mokykloje pedagoginės inovacijos: patirtys ir kaitos procesai

Kirsti Kislenko, Lea Lepmann
Mokytojų požiūrio kaita mokant matematikos Estijos mokyklose (1990–2010 m.)

Katrin Kokk
Nacionalinio matematikos egzamino Estijoje lyginamoji analizė
 

Madis Lepik
Įrodymais pagrįsto ugdymo taikymas mokant matematikos Estijos mokyklose
 

besimokančiųjų skyrtybes įgalinančios matematikos didaktikos raiška

Viktorija Sičiūnienė, Janina Dargytė
SILPNAI BESIMOKANČIŲJŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS MOKINIŲ MATEMATINIŲ GEBĖJIMŲ DIAGNOSTIKA
 

Tatjana Bakanovienė
MATEMATIKAI GABIŲ VAIKŲ CHARAKTERINGŲ SAVYBIŲ RAIŠKA PAMOKOJE: PEDAGOGŲ PATIRTIES ANALIZĖ

AKTUALIJOS

Sigita Turskienė
MATEMATIKOS MOKYMO IR MOKYTOJŲ RENGIMO IDĖJŲ SKLAIDA BEI PATIRTIS TARPTAUTINĖJE BALTIJOS ŠALIŲ KONFERENCIJOJE „MATEMATIKOS MOKYMAS: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVOS“