EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

TARPTAUTINIS PERIODINIS MOKSLO LEIDINYS / INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Pradžia Redakcinė kolegija Autoriams Archyvas

     
 

2010, Nr. 15(2)

TURINYS / CONTENTS
     
 


Visas tekstas

Pratarmė

Europos sąjungos politikos iššūkių švietimui įprasminimas: pedagoginės tikrovės dialektika ir tarpkultūrinių dialogų įvairovė
   

Virginija Šidlauskienė
EUROPOS SĄJUNGOS LYČIŲ LYGYBĖS POLITIKOS IŠŠŪKIAI LIETUVOS MOKYKLAI
 

Gintautas Mažeikis
SKIRTINGUMO IR INTEGRACIJOS DIALEKTIKA HERMENEUTINĖJE KLASĖJE
 

Vilija Targamadzė
Pedagoginės KRYPTIES SLĖPINYS : konstruktyvus-destruktyvus konfliktas
 

Birutė Jatkauskienė
ANDRAGOGŲ PROFESINIO IDENTITETO KONTŪRŲ RAIŠKA PROFESIONALIZACIJOS KONTEKSTE
 

INOVATYVŪS MOKYTOJŲ, MOKINIŲ MOKYMOSI MODELIAI MOKYKLOJE IR PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ RAIŠKOS EMPIRINIS TYRIMAS

Audronė Juodaitytė, Nida Kvedaraitė
MOKYTOJŲ SAVIVALDAUS MOKYMOSI KOMPETENCIJŲ RAIŠKA BESIMOKANČIOJE MOKYKLOJE  

Aušra Kazlauskienė, Erika Masiliauskienė, Ramutė Gaučaitė, Rasa Pocevičienė
SAVIVALDAUS MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS KAIP ŠVIETIMO INOVACIJA: BOLONIJOS PROCESO KONTEKSTAS   PROCESS

Ольга Даутова
Модель учебно-познавательной деятельности школьника в современном образовании
 

Tatjana Bakanovienė

MATEMATIKAI GABIŲ VAIKŲ IŠSKIRTINUMO ATPAŽINIMAS: PEDAGOGO KOMPETENCIJŲ RAIŠKA UGDYMO PROCESE

 

MOKYKLOS VADOVŲ LYDERIŲ SAVYBĖS IR UGDYMO(SI) KOKYBĖS POLITIKOS KONTEKSTUALIZAVIMASIS

STRATEGINIUOSE MOKYKLŲ PLANUOSE

Daiva Malinauskienė, Dalia Augienė
mokyklos vadovų LYDERIŲ SAVYBIŲ RAIŠKA MOKYKLŲ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE (PEDAGOGŲ NUOMONĖS TYRIMAS)

Aušrinė Gumuliauskienė, Jurgita Smilgienė

UGDYMO KOKYBĖS KAIP ŠVIETIMO POLITIKOS PRIORITETO RAIŠKA BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ STRATEGINIUOSE PLANUOSE

 

UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMAS TIRIANT STUDENTŲ NUOMONĘ

 

Laimutė Bobrova, Lauras Grajauskas, Stanislovas Norkus

Kūno kultūros specialybės universitetinių studijų kokybės vertinimas: studentų nuomonė  

 

AKTUALIJOS

Audronė Juodaitytė, Aušra Kazlauskienė

Studijų reorganizavimo kaitos paradigma Bolonijos proceso kontekste
 

 

Ramutė Gaučaitė, Laimutė Bobrova

Mokslinių idėjų ir tarptautinio bendradarbiavimo sklaida IX tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“