EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Home Editorial Board For Authors Issues

     
 

2007, Nr. 9(2)

CONTENTS
     
     
   

Redaktorės žodis

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VADOVŲ KOMPETENCIJOS IR KOKYBĖS VADYBOS PROBLEMOS

Regina Kontautienė, Julija Melnikova
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VADOVŲ KOMPETENCIJOS NUOLATINĖS ŠVIETIMO KAITOS KONTEKSTE

Audronė Juodaitytė, Rasa Karinauskienė
KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPŲ RAIŠKA MOKYKLOS IR ŠEIMOS BENDRADARBIAVIMO PROCESUOSE

MOKYTOJŲ MOKYMOSI KOMPETENCIJŲ RAIŠKA IR VERTINIMAS NEFORMALIOJO, SAVAIMINIO MOKYMOSI PROCESUOSE

Elena Jurašaitė-Harbison
MOKYTOJŲ MOKYMASIS: INDIVIDUALŪS NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMOSI ASPEKTAI

Aušra Fokienė, Eglė Stasiūnaitienė
NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO METODOLOGINIAI ASPEKTAI (PROFESIJOS MOKYTOJŲ ATVEJIS)

VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KOMPETENTINGUMO MODELIAVIMAS

Nada Babič, Stanislava Irovič [Anotacija]
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ IR VAIKŲ SĄVEIKA MOKYMO(-SI) PROCESE

Rūta Marija Andriekienė, Birutė Anužienė, Eligijus Jatkauskas
ANDRAGOGO ANALITIKO (TYRĖJO) KOMPETENTINGUMO MODELIS

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ EDUKACINĖS VADYBINĖS KOMPETENCIJOS IR MOKYTOJŲ RENGIMO PROBLEMOS

Ala Kovierienė, Vaclovas Tričys
DĖSTYTOJŲ MOKSLINĖS VEIKLOS KOMPETENCIJŲ EMPIRINIS TYRIMAS

Gražina Strazdienė, Algirdas Garalis
EDUKACINĖS INOVACIJOS „IMITACINĖ VERSLO ĮMONĖ“ DIEGIMO YPATUMAI LIETUVOS KOLEGIJOSE

Йонас Паужа
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В СИТУАЦИЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

NAUJOS ŽINIOS MOKYTOJAMS IR EDUKOLOGAMS TYRĖJAMS: VAIKŲ LYGINAMASIS TYRIMAS

Eugenija Palmira Zambacevičienė, Virginija Dapkevičienė, Inga Stonienė
ŠEIMOSE IR VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE GYVENANČIŲ VAIKŲ SAVĘS VERTINIMO YPATUMAI

AKTUALIJOS

Algirdas Gaižutis, Juha Varto, Arūnas Augustinaitis, Audronė Juozaitytė
2007 m. ŠIAULIŲ UNIVERSITETE APGINTOS EDUKOLOGIJOS DAKTARO DISERTACIJOS

Audronė Juodaitytė
HABILITACIJOS PROCEDŪROS KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO IR VILNIAUS PEDAGOGINIAME UNIVERSITETUOSE

Aušrinė Gumuliauskienė, Laimutė Bobrova, Ramutė Gaučaitė
MOKSLINIŲ IDĖJŲ SKLAIDA KONFERENCIJOSE