EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Home Editorial Board For Authors Issues

     
 

2007, Nr. 8(1)

CONTENTS
     
   

Redaktorės žodis

I. MOKYTOJŲ RENGIMO POKYČIAI ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE

Божена Мухацка
КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ

Zdisława Zacłona
NAUJI IŠŠUKIAI MODERNIOS MOKYKLOS MOKYTOJUI

II. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ IR PAAUGLIŲ UGDYMO(SI) PROBLEMOS

Laimutė Bobrova, Liuda Radzevičienė, Audra Pladienė
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ INTEGRUOTO UGDYMO YPATYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE (PEDAGOGŲ PATIRTIES KONCEPTUALIZACIJA)

Rita Raudeliūnaitė [Anotacija]
SUTRIKUSIO REGĖJIMO PAAUGLIŲ INTERPERSONALINIŲ ĮGŪDŽIŲ RAIŠKOS YPATUMAI

III. MOKYKLOS GYVENIMO IR MOKYTOJŲ KOMPETENCIJŲ KOKYBĖS KAITA: EMPIRINIAI TYRIMAI

Audronė Juodaitytė, Zina Žuklijienė
ŠIUOLAIKINĖS MOKYKLOS GYVENIMO KOKYBĖS VERTYBINIS KONTEKSTAS (EMPIRINIS TYRIMAS)