EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Home Editorial Board For Authors Issues

     
 

2006, Nr. 7(2)

CONTENTS
     
   

Redaktoriaus žodis

Gediminas Merkys
XXI a. IŠŠŪKIAI LIETUVOS MOKYTOJUI. ESĖ

Regina Kontautienė, Julija Melnikova
MOKYTOJŲ PROFESINĖS ADAPTACIJOS IR KARJEROS SĄLYGOS BEI GALIMYBĖS MOKYKLOSE

Ona Tijūnėlienė
MOKYTOJO AUTORITETO KAIP POZITYVAUS UGDOMOJO VEIKSNIO PROBLEMA: TEORIJA IR EMPIRIKA

Živilė Jonynienė, Audronė Juodaitytė
VAIKO TEISIŲ REIKŠMINGUMAS IR ĮGYVENDINIMAS UGDYMO ĮSTAIGOSE (LYGINAMASIS TYRIMAS)

Gintautas Mažeikis
SOCIALIZACIJOS VAIDMENYS IR INDIVIDUACIJOS MODELIAI

Rasa Pocevičienė, Jonas Ruškus
UGDYMO TURINIO, KAIP SOCIALINĖS KULTŪRINĖS REPRODUKCIJOS PRIEMONĖS, ANALIZĖ NEGALĖS INTERPRETACIJŲ ASPEKTU

Juozas Petruševičius, Regina Jocaitė
SPECIALYBĖS (DALYKO) ANGLŲ KALBOS PROGRAMOS RENGIMO GAIRĖS UNIVERSITETE

Ona Jacikevičienė, Liudmila Rupšienė, Genė Liseckienė
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO PAGALBA, SPRENDŽIANT GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIŲ IR JŲ BENDRAKLASIŲ KONFLIKTUS

Aušra Kazlauskienė
INFORMACIJOS VALDYMAS UGDANT MOKSLEIVIŲ STATISTINIUS GEBĖJIMUS KAIP SOCIALINIUS: TIKSLAI IR FUNKCIJOS

Vadim Yakoniuk
ŠIUOLAIKINIO MUZIKINIO UGDYMO PARADIGMOS: TRADICIJOS IR NOVATORIŠKUMAS

Ramutė Gaučaitė, Jonas Kievišas
VAIKŲ UGDYMO CHOREOGRAFIJOS MENU SITUACIJA LIETUVOS ŠVIETIMO REFORMOS KONTEKSTE

AKTUALIJOS