EN / LT                                                                        T E A C H E R    E D U C A T I O N

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Home Editorial Board For Authors Issues

     
 

2009, Nr. 13(2)

CONTENTS
     
 


Full text

Pratarmė

SOCIOLOGINĖS IR ISTORINĖS-KULTŪRINĖS PARADIGMOS RAIŠKA EDUKOLOGIJOS MOKSLE IR UGDYMO REALYBĖJE

 

   

Audronė Juodaitytė
SOCIOLOGINĖS PARADIGMOS RAIŠKA EDUKOLOGIJOJE: NAUJOS ŽINIOS IR SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS STATUSAS

Rūta Šiaučiulienė
ŠEIMOS IR VAIKO LAISVALAIKIO ISTORINIS-KULTŪRINIS DISKURSAS VAIKYSTĖS EDUKACINIŲ KONCEPCIJŲ RAIŠKA KONTEKSTE

EDUKOLOGIJOS MOKSLO DAKTARŲ RENGIMO KVALIFIKACIJŲ APRAŠO TOBULINIMAS IR PEDAGOGŲ RENGIMO VALSTYBINIS STANDARTAS

Ilona Tandzegolskienė
KVALIFIKACIJOS APRAŠO RENGIMO METODOLOGIJA: EDUKOLOGIJOS DAKTARO ATVEJIS

Vitalija Gražienė
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO RENGIMO STANDARTO (2008) AKCENTAI: TĘSTINUMO IR KAITOS PROBLEMOS

PEDAGOGŲ RENGIMO UNIVERSITETUOSE SOCIALINIS BEI INFORMACINIS-KOMUNIKACINIS KONTEKSTAI

Romualdas Malinauskas
BŪSIMŲJŲ SPORTO PEDAGOGŲ DORINIŲ NUOSTATŲ KAITA SOCIALINIO RENGIMO KONTEKSTE

Palmira Pečiuliauskienė
INFORMACINĖS IR KOMUNIKACINĖS TECHNOLOGIJOS KAIP MOKYMOSI APLINKOS KOMPONENTAS BŪSIMŲJŲ MOKYTOJŲ EDUKACINĖJE PRAKTIKOJE

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS

Renaldas Čiužas, Jolanta Navickaitė, Lidija Ušeckienė
MOKYTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PLĖTOTĖ IR JOS KAITOS POREIKIS

Darius Masiliauskas, Laimutė Kardelienė
DEŠIMTŲJŲ KLASIŲ (BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS) MOKINIŲ DALYVAVIMO KŪNO KULTŪROS PAMOKOSE MOKYMOSI SĄSAJOS SU ETINIAIS MOKYTOJŲ GEBĖJIMAIS

Rolandas Paulauskas
ELGESIO KRIZIŲ PREVENCIJA JAV SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTAIGOJE

AKTUALIJOS

Audronė Juodaitytė, Laimutė Bobrova
NAUJOS PROBLEMOS EDUKOLOGIJOS MOKSLE IR MOKYTOJŲ RENGIME

Bronislovas Bitinas, Aušra Kazlauskienė
INOVACIJŲ TAIKYMAS EDUKOLOGIJOS MOKSLE: KOKYBINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ VIZUALIZACIJOS PROGRAMOS „KOKYBIS“ PASKIRTIS IR GALIMYBĖS

Gerda Mazlaveckienė
DVASINGUMO SKLAIDOS ASPEKTAI ŽMOGAUS PASAULYJE