EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

TARPTAUTINIS PERIODINIS MOKSLO LEIDINYS

ISSN 1882-119X

Pradžia Redakcinė kolegija Autoriams Archyvas

  Jau publikuojami ir straipsniai  
 

 Apie žurnalą

  

   

Mokytojų ugdymas  - Šiaulių universiteto tarptautinis periodinis recenzuojamas

 

mokslo darbų leidinys, leidžiams lietuvių, anlgų ir rusų kalbomis. 

  Leidybos pradžia – 2002 metai.
 
Periodiškumas - 2 numeriai per metus
 

 

Žurnalas priklauso socialiniams mokslams ir atstovauja edukologijos kryptį.
  Jis yra orientuotas į pedeutologijos teorinių ir empirinių tyrimų tradiciją, kuri yra tarpkryptinė
  socialinių-humanitarinių mokslų sritis, tirianti mokytojų, kaip švietimo ir ugdymo (plačiąja
 

prasme) tarpininkų visuomenės kultūros, žmogaus ir jų grupių patirties, tapsmo procesus

  Žurnalas siekia apjungti pedeutologijos srities tyrėjus, ugdyti jų metodologines
  kompetencijas ir kompetetingumą, būtiną šios naujos srities tyrėjams.
 

 

Publikacijų tematika apima mokytojams reikšmingas švietimo ir ugdymo problemų sferas:

  politinių struktūrinių švietimo sistemos pokyčių problematiką;  
  socialinių-kultūrinių reiškinių teorinių ir empirinių tyrimų metodologiją; Redakcijos adresas
  tyrimų instrumentikos problematiką;  
  edukologijos mokslui ir ugdymo praktikai reikšmingų įvykių analizę ir sklaidą. Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas
    Edukacinių tyrimų mokslinis centras
 Žurnalas įtrauktas į tarptautines mokslinės informacijos duomenų bazes: P.Višinskio g. 25, 76351 Šiauliai
       * Index Copernicus, pradedant 2005 metais Tel.  8(41) 595-713; 8(41) 595-746;
       * EBSCO, pradedant 2008 metais Faksas 8(41) 595 710
    El. paštas mokytojuugdymas@ef.su.lt
Žurnalą galima įsigyti Šiaulių universiteto knygyne (P. Višinskio g. 25, Šiauliai)  
     
Žurnalą leidžia Šiaulių universiteto leidykla